TECHNICKÉ VÝKRESY

Konstrukční tým 4 COILS TECH pracuje s nejnovějším softwarovým vybavením, což mu umožňuje vytvářet skutečné a přesné 3D modely produktů.

PRO ENGINEER je parametrický 3D modelovací software, umožňující efektivně vytvářet výkresovou dokumentaci v nejvyšší kvalitě.

Využíváme speciální aplikaci určenou k definici velké škály typů tepelných výměníků. Tato aplikace následně umožňuje automatickou tvorbu chladících okruhů a volbu rozmanitých způsobů připojení našeho produktu k zařízení našich zákazníků.

Všechny technické výkresy jsou před zahájením výroby poskytovány zákazníkům ke schválení, abychom se ujistili, že jsou všechny požadavky splněny. Výkresy včetně 3D modelů exportujeme v různých formátech, například iges, step aj.

Bližší informace vám ochotně sdělí:
Matěj Čermák tel. +420 234 789 258  matej.cermak(at)4coilstech.eu