KVALITA

Náš propracovaný systém kontroly kvality, stejně jako náš přístup k životnímu prostředí a pracovním podmínkám zaměstnanců, byly úspěšně certifikovány nezávislým kontrolním orgánem. Naše záměry v těchto oblastech jsou uvedeny v Politice jakosti, životního prostředí a BOZP. V rámci našeho způsobu uvažování, který nazýváme „Continuous Improvement Mindset”, v 4 COILS TECH nadále pracujeme na dalším rozvoji zavedených procesů i na tvorbě nových a efektivních řešení.

Jsme držiteli těchto certifikátů:

ISO 9001:2015 - Systém managementu kvality

ISO 14001:2015 - Systém environmentálního managementu

ISO 45001:2018 - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Dále deklarujeme plnění např. těchto dalších direktiv EU:

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) – č. 1907/2006/EC  - Ochrana zdraví a životního prostředí ve firmě

RoHS (Restriction of the Use of Certain H­azardous Substances) – č. 65/2011/EC  - Minimalizace používání nebezpečných látek (Pb, Cr6, PBB, PBDE, Hg and Cd)

PED (Pressure Equipment Directive) – č. 68/2014/EC; v ČR Nařízení vlády 219/2016 Sb  - Technické požadavky na tlaková zařízení vč. bezpečnosti, ochrany zdraví a používání značky CE