VÝROBNÍ MOŽNOSTI

Výrobní možnosti společnosti 4 COILS TECH jsou shrnuty v následujících přehledech:

Model D A B Profily Evropa
0S1 5.00 20.00 17.32 G, P, E
1S1 7.00 25.00 12.50 G, P
2S1 7.94 25.40 19.05 G*, R, P
2S9 7.94 25.40 19.05 E
3S2 9.52 25.40 19.05 G, P
3S9 9.52 25.40 19.05 E Profily
3S3 9.52 25.00 21.65 G, P, E

plochá lamela
P, S
plochá lamela

zvlněná lamela
G, R
zvlněná lamela

prosekávaná lamela
E
prosekávaná lamela

Všechny rozměry jsou v milimetrech.

*Odstřih pod úhlem 56°19' nebo odtávací otvory ø 6.4 × 12 k dispozici.

4S4 12.70 40.48 34.93 G
4S6 12.70 31.75 27.43 P, G
5S4 15.87 38.00 32.91 R