LCE Coating

LCE Coating je revoluční technologie, která efektivně ochraňuje tepelné výměníky před korozí, plesnivěním a bakteriemi. Na rozdíl od jiných ochranných nátěrů na bázi rozpouštědel, LCE Coating je vodorozpustný produkt, který s sebou přináší dvě významná zlepšení: výtečný hydrofobní efekt a antibakteriální ochranu.

LCE Coating garantuje 100% penetraci a ochranu. Ponoření celého výměníku do roztoku zaručuje pronikání kapaliny i do nejmenších štěrbin mezi lamelami včetně krčků lamel, žaluzií, tepelných slotů nebo jakéhokoli jiného tvarování lamely.

100% penetrace testována na lamelovém bloku s roztečí 16 lamel na palec (1,58 mm)!

Navíc všechny ostatní komponenty jako kolínka, trubkovnice, podélníky, kolektory, kapiláry atd. jsou chráněny také.

Výhody technologie LCE Coating:

 • prodloužení životnosti jednotek i ve vysoce agresivním prostředí
 • antimikrobiální ochrana zabraňující růstu bakterií uvnitř jednotky
 • možnost opravy nátěru v místě instalace
 • bez vlivu na výkon
 • 100 % penetrace i uvnitř výměníku díky úplnému ponoření výměníku do kapaliny
 • povlak odpuzující vodu
 • nátěr se silnou přilnavostí k povrchu podkladu

LCE Coating je vysoce funkční antikorozní ochrana, která poskytuje ochrannou elastickou vrstvu po celém povrchu výměníku. Tato vrstva je schopná odolat tepelné roztažnosti celého výměníku bez prasklin. Podstatnou vlastností prevence vzniku malých prasklin, kde začíná koroze, je právě elasticita. Díky této vlastnosti si můžete být jisti, že ochrana funguje i za provozu jednotky v těch nejtěžších podmínkách.

STOP KOROZI

Mnoho vzduchových jednotek je vystavováno velice agresivním podmínkám okolního prostředí, jako jsou např. přímořské oblasti, potravinářské linky, zvířecí útulky, vepříny atd., kde již standardní ochrana nestačí. Za těchto podmínek poskytuje naše LCE antikorozní ochrana jedinečné řešení.

Certifikováno na základě testů prováděných na jednotlivých vzorcích plechů

 • Passed ASTM B117 (Test v solné komoře)
  10 000 hodin v zahřívacích / ochlazovacích cyklech při teplotních změnách mezi 60°C a 5°C
 • Passed ASTM G85:A1 (Test solným postřikem kyseliny octové)
  za účelem prokázání pozitivního dopadu využití u tepelných výměníků pro potravinářský průmysl
 • Passed ASTM G87 (Test SO2)
  stejně jako u G85, jen za využití elektrolytu kyseliny sírové
 • Passed ASTM D552 (Test pružnosti)
  za účelem prokázání přilnavosti povrchu ochranné vrstvy k podkladovému povrchu výměníku
 • Passed ASTM G85:A5 (Test nepřímým postřikem ředěného roztoku soli a síranu amonného)
  při teplotě 23°C, po kterém následovalo hodinové vystavení vrstvy suchému vzduchu při 35°C. Tento test se provádí pro prokázání ochrany v slaných prostředích a v průmyslových aplikacích.
 • Passed ASTM G21 (Test za účelem zjištění odolnosti vůči plísním a houbám)
  Důležitý aspekt pro výparníky.