Jsme součástí databáze EcoVadis

23. 04. 2021
Naše společnost se aktivně zapojila do řetězce společností vedených ve speciální databázi EcoVadis (https://ecovadis.com/), která hodnotí a sleduje společnosti, jak integrovaly principy CSR (Corporate Social Responsibility, tzn. Společenská odpovědnost firem) do sociálních a ekologických hledisek jejich každodenních firemních operací. Přístup do databáze EcoVadis je placený a případní zájemci si zde mohou ověřit či ohodnotit své obchodní partnery, dodavatele apod.