COVID-19 a ochrana zaměstnanců

12. 03. 2021
Stejně jako většina firem, snaží se i naše společnost bojovat s šířením nemoci COVID-19 a chránit své zaměstnance.

  • Kanceláře i výrobní prostory byly již několikrát vydezinfikovány bezchlorovou tzv. polymerovou dezinfekcí, která se aplikuje fogováním (mlžením). Tato polymerová vrstva zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy (až 21 dnů).
  • Pravidelně jsou úklidovou firmou dezinfikovány nejčastěji dotýkané plochy (kliky u dveří, hrany dveří aj.).
  • Na několika místech ve firmě jsou rozmístěny dávkovače s dezinfekcí na ruce.
  • Pravidelně jsou zaměstnancům poskytovány respirátory a jednorázové roušky.
  • Vedení společnosti podporuje home office.
  • Podle nařízení vlády je prováděno testování všech zaměstnanců pomocí jednorázových antigenních testů ze vzorku slin.
  • Všichni dopravci přivážející nebo odvážející materiál musí být předem ohlášeni a povinně nosit obličejovou masku po celou dobu přítomnosti v areálu.
  • Byly omezeny návštěvy zákazníků a dodavatelů, jak v areálu naší společnosti, tak i v jejich firmách.