Vodní výměníky pro mobilní autonomní zařízení pro produkci vody v pouštních oblastech

10. 02. 2020
Naše společnost byla oslovena vědecko-výzkumnými pracovníky Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) při Českém vysokém učení technickém v Praze, zda můžeme navrhnout a vyrobit speciální výměníky pro připravované autonomní zařízení, které bude vyrábět vodu v pouštních oblastech.

V rámci projektu bude na základě předchozího výzkumu v oblasti sorpce vodní páry a využití obnovitelných zdrojů energie, především slunečního záření, vyvinuto mobilní zařízení pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti. Autonomní zařízení bude využívat sorpční jednotku v provedení s provozním průtokem 200/100 m3/h a místních obnovitelných zdrojů elektřiny, tepla a chladu v pouštních podmínkách. Předpokládaná velikost zařízení je cca 1 x 1 x 2 m a bude sloužit jako mobilní nouzový zdroj vody o průměrné denní produkci 10 litrů. Funkční vzorek zařízení bude demonstrován v reálném prostředí do konce února 2021.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR (TAČR) v rámci Programu ZÉTA. Jsme rádi, že jsme mohli podpořit studenty a kromě vyrobených výměníků předat i další technické informace a zkušenosti.

První prototyp byl již vyroben, testován v laboratořích ČVUT a následně odzkoušen i v reálných podmínkách ve Spojených arabských emirátech.