Zajímavý projekt výroby tepelných výměníků pro francouzskou firmu AF Energy

13. 09. 2019
Specifikace projektu, požadavky zákazníka:
  • použití chladiva šetrného k životnímu prostředí,
  • omezený prostor pro umístění jednotek,
  • vysoký výkon (500 kW na jednotku, celkem 12 jednotek).

Chladivo typu HFO1234ze (R1234ze) bylo vybráno pro svou energetickou účinnost a nízký potenciál globálního oteplování (GWP – Global Warming Potencial). Použití tohoto chladiva umožňuje dosáhnout vysokého hmotnostního průtoku.

Vyrobili jsme výměníky pro zákazníka přesně na míru dle výše uvedené technické specifikace a požadavků.

Náš Inovativní design překonal dosud používanou tradiční technologii Almc. Použití mikrokanálového výměníku bylo v minulosti hlavní příčinou velké tlakové ztráty na chladivu. Díky použití našich tepelných výměníků byly tyto ztráty minimalizovány; podstatně se vylepšil i výkon a celkové provozní podmínky.

Použití ventilátorů o průměru 800 mm s přídavnými lopatkami pro usměrnění proudění vzduchu dopomohlo k dosud nedosaženým hodnotám průtoku vzduchu.

Výměníky byly vyrobeny v geometrii 2S1, s drážkovanými trubkami o průměru 7,94 mm, které poskytují:

  • malý vnitřní objem,
  • velmi vysokou tepelnou účinnost,
  • nejlepší poměr výměny tepla ku tlakové ztrátě na vzduchu,
  • nejlepší podmínky pro oběh předepsaného chladiva.

Tepelné výměníky byly vyvinuty a navrženy v úzké spolupráci s panem Gilles Carron, prezidentem firmy AF Energy, která sídlí ve Francii.

Pro tento projekt byly vytvořeny jednotky typu V o délce 4 a 5 metrů.