Změna názvu společnosti

24. 07. 2017
Chceme Vás tímto informovat o změnách, které nastaly v naší mateřské společnosti Lloyd Electric & Engineering Ltd. (LEEL). V rámci nové dlouhodobé strategie skupiny se společnost rozhodla odprodat svoji retailovovou divizi, zaměřenou na zboží dlouhodobé spotřeby, tedy na tzv. bílou elektroniku (ledničky, pračky, pultové mrazáky, ...) a LCD televizory. Nedílnou součástí této transakce je rovněž převod ochranné známky LLOYD na nového majitele.

Naše mateřská společnost se tak přejmenovala z Lloyd Electric & Engineering Ltd. na LEEL Electricals Ltd. Tato změna se dotkne i nás v Evropě. Dosavadní název společnosti LLOYD COILS EUROPE s.r.o. se změní během následujících týdnů na LEEL COILS EUROPE s.r.o. Nové jméno společnosti se objeví i na konci e-mailové adresy: jmeno.prijmeni@leelcoils.eu. Chceme Vás požádat o zasílání e-mailů již na tuto novou doménu. Ostatní údaje společnosti včetně DPH zůstávají beze změn.

Díky tomuto kroku se vracíme k našim kořenům. Budeme se více orientovat na tradiční a silné segmenty, ve kterých skupina LEEL podniká již několik desítek let. Zároveň se chceme orientovat na neustálé zlepšování a rozšiřování našich služeb zákazníkům.