Novinky

Veletrh SIFA, 10. – 12. 10. 2023, Paříž

15. 08. 2023
Srdečně vás zveme na veletrh SIFA zaměřený na obor chlazení, který se uskuteční v termínu 10. - 12.10. 2023 na výstavišti Porte de Versailles v Paříži.

Rádi vás přivítáme a pohostíme na našem stánku a představíme vám naše nové produkty.

Těším se na vás na stánku č. G 46, hala 5.2.!

Váš 4 COILS TECH tým

Chillventa 2022

20. 10. 2022
Děkujeme všem návštěvníkům našeho stánku.

Veletrh Chillventa, 11. – 13. 10. 2022, Norimberk

03. 08. 2022
Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku na veletrhu Chillventa 2022, přední světové výstavě chladicí techniky.
Najdete nás v hale č. 5, stánek 5-422. Těšíme se na setkání s Vámi při této jedinečné události!

Váš 4 COILS TECH tým.

Výroba kondenzátorů do prvních autobusů poháněných vodíkem

07. 10. 2021
Naše společnost byla vybrána k dodání kondenzátorů do prvních, vodíkem poháněných, dvoupatrových autobusů na světě.

Je to významný krok k ochraně životního prostřední, jelikož při jejich provozu nebude docházet ke vzniku škodlivých emisí, které mění klimatické podmínky.

Autobus potřebuje 8 minut na doplnění paliva s dojezdem až 400 km.

Vodní výměníky pro sušárnu pilin

08. 09. 2021
Pro sušárnu pilin na výrobu dřevěných briket v Královéhradeckém kraji jsme dodali 4 ks vodních výměníků v celonerezovém opláštění.

Výměníky tvoří jednu navzájem propojenou sestavu, kterou protéká 2 000 l vody a zajišťují maximální výkon 2 700 kW s průtokem 100 000 m3/h a ohřevem vzduchu na teplotu 85 °C.

Každý výměník je vyroben v délce 6 350 mm o hmotnosti 1 150 kg. Teplosměnná plocha je složena z měděných trubek o průměru 5/8“ a hliníkových lamel s tloušťkou 0,20 mm pro zajištění co největší životnosti výměníku.

Vodní výměník pro sušárnu obilí v Austrálii

11. 08. 2021
Na základě potřeb zákazníka jsme vyrobili vodní výměník o výkonu 581 kW s požadovanou výstupní teplotou vzduchu 65 °C. Výměník byl přepraven pomocí lodní dopravy a následně nainstalován do sušárny obilí až ve vzdálené Austrálii.

Naše výměníky pro farmu v Anglii

29. 06. 2021
Vyrobili jsme 10 vodních výměníků o kapacitě 40 kW pro našeho zákazníka, který je bude instalovat do tepelných čerpadel.

Budou sloužit pro dva nově vytvořené přístřešky o velikosti 103,6 x 24,38 m. Tyto přístřešky slouží k ustájení zvířat na drůbežářské farmě v Anglii.

Od rozvaděčů teplého vzduchu po celém přístřešku si farmáři slibují rychlejší nárůst váhy všech zvířat, tudíž i zvýšení zisků a ušetření nákladů v řádu tisíců liber.

25. výročí od založení společnosti

04. 06. 2021
20.6.2021 oslaví naše společnost 25. výročí od svého založení.

Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za dosavadní spolupráci a přízeň a zaměstnancům za jejich loajalitu a pracovní nasazení.

A co se vlastně za to čtvrtstoletí událo, můžete vidět na níže uvedené infografice.

Celoměděné výměníky do extrémních podmínek v přímořských oblastech

26. 05. 2021
Pro našeho zákazníka opakovaně vyrábíme celoměděné výměníky pro speciální aplikace. Všechny jeho části jsou vyrobeny z mědi včetně lamel a opláštění.

Výměník byl navržen v našem návrhového softwaru myCOIL s cílovou kapacitou včetně rezervy, což umožňuje speciální funkce v myCOIL. 

V květnu jsme opět vyrobili dva kusy, které budou ještě před instalací do vzduchotechnické jednotky (VZT) ošetřeny speciálním nátěrem HERESITE pro ochranu před agresivními podmínkami v přímořských oblastech.

Výparníky a kondenzátory pro velký sklad ovoce a zeleniny

14. 05. 2021
Naši operátoři vyrobili 16 výparníků o výkonu 35 kW a 2 kondenzátory o délce 3 500 mm a výkonu 309 kW pro našeho zákazníka, který je bude instalovat ve velkém skladu ovoce a zeleniny na jihu Ruska.

Technické parametry pro tento projekt byly vypočítány pomocí námi vytvořeného návrhového softwaru myCOIL.

Každý výparník obsluhuje jednu chladící komoru o velikosti 6 x 15 m. Teplota v komoře je mezi 0 až +5 °C při vlhkosti 95-96 %. Výparníky jsou navázány na dva kondenzátory, které jsou nainstalovány zvenku.

Kondenzátor je složen ze dvou pater a je určen pro 6 ventilátorů o průměru 630 mm. V každém patře jsou tři ventilátory, které jsou opláštěné z oceli.

Vybrané statistiky za fiskální rok 2020/2021

30. 04. 2021
Za uplynulý fiskální rok 2020/2021 jsme vyrobili a dodali naše výměníky do 39 států světa. Kolegové z konstrukce nakreslili 1 281 nových zakázek a 344 modifikací. Zaměstnanci podali 188 zlepšovacích návrhů tzv. KAIZENů. V naší společnosti pracovalo 33,8 % žen a 66,2 % mužů s průměrnou délkou pracovního poměru 7,5 roku.

Jsme součástí databáze EcoVadis

23. 04. 2021
Naše společnost se aktivně zapojila do řetězce společností vedených ve speciální databázi EcoVadis (https://ecovadis.com/), která hodnotí a sleduje společnosti, jak integrovaly principy CSR (Corporate Social Responsibility, tzn. Společenská odpovědnost firem) do sociálních a ekologických hledisek jejich každodenních firemních operací. Přístup do databáze EcoVadis je placený a případní zájemci si zde mohou ověřit či ohodnotit své obchodní partnery, dodavatele apod.

Schválení procesu výroby výměníků pro kategorii II

30. 03. 2021
Obdrželi jsme povolení pro kategorii II dle Nařízení vlády pro tlaková zařízení (č.219/2016 Sb.). Toto povolení potřebujeme, pokud naši zákazníci použijí nebezpečné médium Skupiny 1 (např. CO2, čpavek, propan, …). Certifikáty na tyto výměníky jsme získali u společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. Jedním z požadavků certifikace je například 2x ročně návštěva/audit pracovníka TÜV SÜD Czech v procesu naší výroby.

COVID-19 a ochrana zaměstnanců

12. 03. 2021
Stejně jako většina firem, snaží se i naše společnost bojovat s šířením nemoci COVID-19 a chránit své zaměstnance.

 • Kanceláře i výrobní prostory byly již několikrát vydezinfikovány bezchlorovou tzv. polymerovou dezinfekcí, která se aplikuje fogováním (mlžením). Tato polymerová vrstva zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy (až 21 dnů).
 • Pravidelně jsou úklidovou firmou dezinfikovány nejčastěji dotýkané plochy (kliky u dveří, hrany dveří aj.).
 • Na několika místech ve firmě jsou rozmístěny dávkovače s dezinfekcí na ruce.
 • Pravidelně jsou zaměstnancům poskytovány respirátory a jednorázové roušky.
 • Vedení společnosti podporuje home office.
 • Podle nařízení vlády je prováděno testování všech zaměstnanců pomocí jednorázových antigenních testů ze vzorku slin.
 • Všichni dopravci přivážející nebo odvážející materiál musí být předem ohlášeni a povinně nosit obličejovou masku po celou dobu přítomnosti v areálu.
 • Byly omezeny návštěvy zákazníků a dodavatelů, jak v areálu naší společnosti, tak i v jejich firmách.

Vodní chladiče pro přesné chlazení moderních datových center

19. 02. 2021
Na konci ledna 2021 jsme vyrobili 40 ks velkých vodních chladičů s hydrofilní lamelou pro jednoho z našich největších zákazníků.

Rozměry výměníků: délka 2 460 x šířka 279,3 x výška 2 259 mm.

Chladiče budou instalovány do samostatných chladících jednotek, které jsou určeny pro přesné chlazení moderních datových center a serveroven.

Výměníky pro jadernou elektrárnu v Sierra Leone

11. 12. 2020
Vyráběli jsme tři výměníky pro jadernou elektrárnu, která se nachází v Sierra Leone, na západním pobřeží Afriky. Jeden výměník vážil 820 kg, dohromady s balením 1 100 kg.

 • Oddělení konstrukce nejdříve vymyslelo strukturální pevnost celého rámu pro tak velkou nosnost. 
 • Dále jsme museli počítat se ztíženou manipulací během výroby spolu se speciálními přípravky.
 • Použili jsme nestandardní příruby, které vychází přímo z francouzské normy.
 • Na  kolektory jsme aplikovali na žádost zákazníka předpovrchovou úpravu tzv. tryskání/pískování.
 • Po tryskání proběhlo lakování kolektorů speciální bílou, dvousložkovou epoxidovou barvou ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 150 µm; tato barva je odolná proti oděru a úderu, mořské vodě a minerálním olejům.
 • Pájení probíhalo na nalakovaných kolektorech; to vyžadovalo zvýšenou opatrnost a preciznost, aby nedošlo k poškození laku. 
 • Před odesláním k zákazníkovi proběhla přejímka inspekční firmou z Francie, kterou si objednal náš zákazník. Inspektor přijel do naší firmy na kontrolu vyrobených výměníků, které následně schválil a uvolnil k expedici.
 • Pro tyto výměníky jsme vyrobili atypické přepravní palety o velikosti 4500x2400 mm.

Výparníky s eliminátory kapek

27. 05. 2020
Dnes naši operátoři úspěšně dokončili výrobu první série speciálních výparníků s integrovaným eliminátorem kapek. Výměníky jsou určené pro výrobní závod nadnárodní společnosti, který vyrábí automobily. Jedná se o 5okruhové výparníky s částečně prokládanými okruhy, nerezovým rámem a výkonem 225kW. Eliminátor kapek je integrován přímo do výparníku a brání proniknutí kondenzátu do vzduchotechnického potrubí.

Naše výroba nebyla ještě zastavena

23. 03. 2020
Naše výroba tepelných výměníků nebyla ještě zastavena a stále běží díky velké podpoře všech operátorů a ostatních zaměstnanců našeho pražského závodu v Praze – Radotíně.

Návštěva indického dirigenta Debashish Chaudhuri

16. 03. 2020
Tak jako minulý rok, i letos nás navštívil světově známý indický dirigent Debashish Chaudhuri. Dirigent se zajímal o výrobu tepelných výměníků, proto ho náš jednatel Filip Eisenreich vzal do výroby a ukázal mu jednotlivá pracoviště. Vloni jsme pro něj připravili překvapení, kdy musel zapájet jeden kolektor. V letošním roce jsme vymysleli jiný úkol, a to navlékání vlásenek a pájení kolínek v naší pájecí školce.

Naše společnost byla úspěšně recertifikována

26. 02. 2020
LEEL COILS EUROPE byla ve dnech 5.-7.2.2020 úspěšně recertifikována firmou TAYLLORCOX dle norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018, která nahradila stávající normu OHSAS 18001:2007.

Vodní výměníky pro mobilní autonomní zařízení pro produkci vody v pouštních oblastech

10. 02. 2020
Naše společnost byla oslovena vědecko-výzkumnými pracovníky Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) při Českém vysokém učení technickém v Praze, zda můžeme navrhnout a vyrobit speciální výměníky pro připravované autonomní zařízení, které bude vyrábět vodu v pouštních oblastech.

V rámci projektu bude na základě předchozího výzkumu v oblasti sorpce vodní páry a využití obnovitelných zdrojů energie, především slunečního záření, vyvinuto mobilní zařízení pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti. Autonomní zařízení bude využívat sorpční jednotku v provedení s provozním průtokem 200/100 m3/h a místních obnovitelných zdrojů elektřiny, tepla a chladu v pouštních podmínkách. Předpokládaná velikost zařízení je cca 1 x 1 x 2 m a bude sloužit jako mobilní nouzový zdroj vody o průměrné denní produkci 10 litrů. Funkční vzorek zařízení bude demonstrován v reálném prostředí do konce února 2021.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR (TAČR) v rámci Programu ZÉTA. Jsme rádi, že jsme mohli podpořit studenty a kromě vyrobených výměníků předat i další technické informace a zkušenosti.

První prototyp byl již vyroben, testován v laboratořích ČVUT a následně odzkoušen i v reálných podmínkách ve Spojených arabských emirátech.

Vánoční koncert na podporu Nadace Terezy Maxové dětem

06. 01. 2020
Již sedmým rokem jsme hrdým hlavním partnerem vánočního charitativního koncertu na podporu Nadace Terezy Maxové dětem. Vánoční atmosféra koncertu byla cítit již od samého začátku, kdy zazněly koledy v podání mezinárodního ženského sboru Viva Voce. Viva Voce existuje již 19 let a je zastoupena členkami z 9 zemí (Německa, Egypta, Ruska, USA, Kolumbie, JAR, Vietnamu, Japonska a České republiky). Poté následovaly skladby v podání Filharmonie Brno a sólistky na klarinet Anny Paulové pod vedením indického dirigenta pana Debashishe Chaudhuriho. Na konci koncertu si všichni zúčastnění již tradičně zazpívali nejznámější vánoční píseň „Tichá noc“. Děkujeme našim obchodním partnerům, kteří si našli v předvánočním shonu čas a zúčastnili se vánočního koncertu.

Náš výměník na střeše nákupního centra v Německu

22. 10. 2019
Dalším realizovaným projektem byla instalace našeho výměníku na střechu nákupního centra „Hessen-Center“ v německém Frankfurtu nad Mohanem.

Technické parametry dodaného výměníku:

 • dosahuje výkon 400 kW;
 • byl vyroben na geometrii 4S4;
 • obsahuje měděné trubky o velikosti 2 000 mm, které byly umístěny v 10 řadách na šířku a 72 řadách na výšku;
 • má funkci kondenzátoru i výparníku;   
 • celkově disponuje 90 vstupy (50 % patří kolektoru a 50% distributorům);
 • rozměry výměníku 2 000 mm x 2 995 mm x 355 mm (šířka x výška x délka);
 • výměník obsahoval také bezpečnostní manipulační přípravky.

Takto velký výměník musel být transportován ve vodorovné poloze jako nadměrný náklad, protože nesplňoval standardní rozměry pro přepravu, dorazil i přesto na místo určení včas.

První věc, kterou zákazník ihned po převzetí udělal, bylo otestování tlaku pomocí Schrader ventilů.

Tlak byl v pořádku a bylo tedy možné náš výrobek zdvihnout na střechu pomocí jeřábu, kde již byla připravena vzduchotechnická jednotka, do které byl náš výměník připojen.

Zajímavý projekt výroby tepelných výměníků pro francouzskou firmu AF Energy

13. 09. 2019
Specifikace projektu, požadavky zákazníka:
 • použití chladiva šetrného k životnímu prostředí,
 • omezený prostor pro umístění jednotek,
 • vysoký výkon (500 kW na jednotku, celkem 12 jednotek).

Chladivo typu HFO1234ze (R1234ze) bylo vybráno pro svou energetickou účinnost a nízký potenciál globálního oteplování (GWP – Global Warming Potencial). Použití tohoto chladiva umožňuje dosáhnout vysokého hmotnostního průtoku.

Vyrobili jsme výměníky pro zákazníka přesně na míru dle výše uvedené technické specifikace a požadavků.

Náš Inovativní design překonal dosud používanou tradiční technologii Almc. Použití mikrokanálového výměníku bylo v minulosti hlavní příčinou velké tlakové ztráty na chladivu. Díky použití našich tepelných výměníků byly tyto ztráty minimalizovány; podstatně se vylepšil i výkon a celkové provozní podmínky.

Použití ventilátorů o průměru 800 mm s přídavnými lopatkami pro usměrnění proudění vzduchu dopomohlo k dosud nedosaženým hodnotám průtoku vzduchu.

Výměníky byly vyrobeny v geometrii 2S1, s drážkovanými trubkami o průměru 7,94 mm, které poskytují:

 • malý vnitřní objem,
 • velmi vysokou tepelnou účinnost,
 • nejlepší poměr výměny tepla ku tlakové ztrátě na vzduchu,
 • nejlepší podmínky pro oběh předepsaného chladiva.

Tepelné výměníky byly vyvinuty a navrženy v úzké spolupráci s panem Gilles Carron, prezidentem firmy AF Energy, která sídlí ve Francii.

Pro tento projekt byly vytvořeny jednotky typu V o délce 4 a 5 metrů.

Aquatherm Kyjev 2019

18. 06. 2019
Naše firma se zúčastnila 21. ročníku mezinárodního veletrhu Aquatherm. Jedná se o veletrh se zaměřením na teplo, vodu, větrání, klimatizaci, sanitární techniku a vše co souvisí s ochranou životního prostředí. Veletrh se konal v hlavním městě Kyjevě ve dnech 14.-17.5.2019. Během celého týdne navštívilo náš stánek kromě stávajících zákazníků z Ukrajiny, Polska a Itálie i více než 100 potencionálních zájemců z Ukrajiny, kteří se zajímali o naše výrobky.

Na veletrh přijelo okolo 26 000 odborných návštěvníků (v roce 2018 jich bylo 24 320) ze 47 zemí. Celkový počet vystavovatelů byl 550 (v roce 2018 to bylo 535) z 21 zemí, to vše na výstavní ploše 17 500 m2.

Instalace výparníku u našeho zákazníka

16. 05. 2019
Vyráběli jsme na zakázku reversibilní výparník pro osazení do střešní jednotky na budově společnosti OFFICE DEPOT. Museli jsme přepočítat původní výměník tak, aby náhradní díl do jednotky nejen pasoval, ale především dodával požadovaný výkon.

Vzhledem k tomu, že bylo nutné výměník dopravit na střechu budovy pomocí jeřábu, tak jsme přidali k běžnému designu výměníku i následující prvky:

 • pole děr Ø 5 mm pro přichycení výměníku samořeznými šrouby přímo k jednotce,
 • demontovatelné krycí plechy pro usnadnění přístupu a zapojení chladícího okruhu,
 • krycí podélník, který slouží jako ochranná stříška nad výměníkem,
 • manipulační díry pro zavěšení na jeřáb.

Vše proběhlo dle plánu, výměník na místo přesně sedl a jednotka byla zprovozněna. Potěšilo nás, že zákazník byl s naší prací spokojen.

Veletrh ISH 2019

18. 03. 2019
Zúčastnili jsme se mezinárodního veletrhu ISH, konaného v německém Frankfurtu nad Mohanem, ve dnech 11.-15.3.2019. Náš stánek byl umístěn v hale 8.0, která byla věnována technologiím z oblasti chlazení, vzduchotechniky a ventilace. Chtěli bychom poděkovat všem návštěvníkům a obchodním partnerům, kteří nás navštívili během veletrhu. Těšíme se na další společná setkání.

Naši společnost navštívil indický dirigent Debashish Chaudhuri

17. 01. 2019
Naši společnost a výrobní prostory navštívil 16.1.2019 světově známý indický dirigent Debashish Chaudhuri. Bylo to velmi příjemné setkání díky jeho otevřenosti, optimismu a zájmu nejen o hudbu, ale i o technické detaily výroby našich výměníků. O panu dirigentovi je známo, že je manuálně zručný, tak jsme si pro něho připravili překvapení, aby si zkusil zapájet jeden kolektor. Vůbec se úkolu nebránil, ba naopak, okamžitě se zajímal o tuto činnost. Po krátkém zaučení se dal hned do díla a výsledek byl velmi dobrý. Děkujeme za příjemně strávený čas a těšíme se na další společná setkání.

Vánoční koncert pražských hotelů Hilton na podporu Nadace Terezy Maxové dětem

02. 01. 2019
Děkujeme našim obchodním partnerům, kteří se zúčastnili vánočního koncertu pražských hotelů Hilton na podporu Nadace Terezy Maxové dětem. Letošní koncert se uskutečnil 19.12.2018 v hotelu Hilton Prague. Na koncertu účinkovala Moravská filharmonie Olomouc, vedená charizmatickým, indickým dirigentem Debashish Chaudhuri. Mezi významnými hosty koncertu patřila velvyslankyně Indické republiky paní Narinder Chauhan.

Veletrh CHILLVENTA 2018

19. 10. 2018
Naše společnost se zúčastnila mezinárodního veletrhu CHILLVENTA, konaného v německém Norimberku ve dnech 16.-18.10.2018.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem obchodním partnerům, kteří navštívili náš stánek během veletrhu. Těšíme se na další společná setkání.

Veletrh MOSTRA 2018

17. 03. 2018
Jak je již tradicí, tak se naše společnost opět zúčastnila mezinárodního veletrhu Mostra Convegno Expocomfort, konaného v italském městě Miláno ve dnech 13.-16.3.2018.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem obchodním partnerům, kteří navštívili náš stánek během veletrhu. Těšíme se na další společná setkání.

Změna názvu společnosti

24. 07. 2017
Chceme Vás tímto informovat o změnách, které nastaly v naší mateřské společnosti Lloyd Electric & Engineering Ltd. (LEEL). V rámci nové dlouhodobé strategie skupiny se společnost rozhodla odprodat svoji retailovovou divizi, zaměřenou na zboží dlouhodobé spotřeby, tedy na tzv. bílou elektroniku (ledničky, pračky, pultové mrazáky, ...) a LCD televizory. Nedílnou součástí této transakce je rovněž převod ochranné známky LLOYD na nového majitele.

Naše mateřská společnost se tak přejmenovala z Lloyd Electric & Engineering Ltd. na LEEL Electricals Ltd. Tato změna se dotkne i nás v Evropě. Dosavadní název společnosti LLOYD COILS EUROPE s.r.o. se změní během následujících týdnů na LEEL COILS EUROPE s.r.o. Nové jméno společnosti se objeví i na konci e-mailové adresy: jmeno.prijmeni@leelcoils.eu. Chceme Vás požádat o zasílání e-mailů již na tuto novou doménu. Ostatní údaje společnosti včetně DPH zůstávají beze změn.

Díky tomuto kroku se vracíme k našim kořenům. Budeme se více orientovat na tradiční a silné segmenty, ve kterých skupina LEEL podniká již několik desítek let. Zároveň se chceme orientovat na neustálé zlepšování a rozšiřování našich služeb zákazníkům.

Děkujeme, že jste nás navštívili na veletrhu Chillventa 2016!

18. 10. 2016
Již popáté v řadě se naše společnost LLOYD COILS EUROPE zúčastnila mezinárodního veletrhu Chillventa konaného v říjnu 2016 v Norimberku. Chillventa 2016 byla pro všechny z nás skvělou příležitostí nejen k osobnímu setkání se zákazníky, prodiskutování aktuálních otázek, ale také k představení nejnovějších produktů, které naše společnost nabízí.

Pokud budete mít jakékoli dotazy či připomínky ohledně produktového portfolia, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení. Budeme velmi rádi, když se na nás obrátíte.


Doufáme, že jste si celý veletrh užili a budeme se těšit na opětovné setkání.

Děkujeme, že jste nás navštívili na veletrhu MOSTRA 2016!

21. 03. 2016
Jak je již zvykem, i letos se naše společnost LLOYD COILS EUROPE zúčastnila mezinárodního veletrhu Mostra Convegno Expocomfort, který se konal v půlce března v italském Milánu. Chtěli bychom využít této příležitosti a poděkovat všem našim zákazníkům, kteří si našli čas a cestu k nám na stánek.

Výstava byla pro všechny z nás skvělou příležitostí nejen k osobnímu setkání se zákazníky, prodiskutování aktuálních otázek, ale také k představení nejnovějších produktů, které naše společnost nabízí. Pokud budete mít jakékoli dotazy či připomínky ohledně produktového portfolia, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení. Budeme velmi rádi, když se na nás obrátíte.

Doufáme, že jste si celý veletrh užili a budeme se těšit na opětovné setkání.

Mostra Convegno Expocomfort 2016

19. 02. 2016
Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku na veletrhu Mostra Convegno Expocomfort 2016, který se koná 15.-18. března v Miláně. Přijďte se podívat na naši expozici v hale 24, číslo stánku A05 B10. Těšíme se na setkání s Vámi!

ACR SHOW 2016

11. 01. 2016
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu ACR Show 2016, která se koná ve dnech 16.-18.února v Birminghamu ve Velké Británii. Najdete nás v hale č. 9, stánek B5. Budeme se těšit na Vaši návštěvu!
Lloyd Coils Europe bude vystavovat vybrané tepelné výměníky ze svého rozsáhlého portfoila. Vyráběné výměníky jsou určeny pro různé aplikace, jako jsou klimatizace, chlazení datových center, chladící a mrazící místnosti, chladící vitríny, procesy vnitřního chlazení a taktéž jsou naše výměníky vhodné pro námořní a pobřežní aplikace.

Pro více informací a předregistraci vstupenek jděte na www.acrshow.com

Děkujeme Vám za návštěvu na ISH 2015!

16. 03. 2015
Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za návštěvu našeho stánku na mezinárodním veletrhu ISH 2015, který se konal v půlce března v německém Frankfurtu.
Díky vaší hojné účasti překonal veletrh naše očekávání, potvrdil zájem o naše produkty a přinesl mnoho zajímavých nápadů, které vzešly z debat s Vámi. Těsíme se na další spolupráci i milá setkání.

Nová posila týmu LLOYD COILS EUROPE

21. 01. 2015
LLOYD COILS EUROPE posiluje svůj manažerský tým o pana Armanda Pretta, který bude zastupovat společnost v nově vytvořené pozici Chief Technical Officer. Pan Armando Pretto má 30 let zkušeností v oboru a pracoval jako generální ředitel závodě Luvaty Torreglia v Itálii. Jsme velmi pyšní, že máme v našich řadách člověka s tak velkým technickým know-how. Tuto novou manažerskou pozici jsme vytvořili, aby se společnost posouvala ve vývoji v souladu s rozvojem našeho odvětví, abychom si nastavili cíle pro zlepšení a upravili strategii a procesy směrem, kam se vyvíjí trh a kam směřuje naše konkurence.

Děkujeme, že jste nás navštívili na veletrhu Chillventa 2014!

24. 10. 2014
Již počtvrté v řadě se naše společnost LLOYD COILS EUROPE zúčastnila mezinárodního veletrhu Chillventa konaného v říjnu 2014 v Norimberku. V letošním roce se Chillventy zúčastnilo 984 vystavovatelů z více jak 45 zemí světa a návštěvnost během tří dnů překročila hranici 30 000 lidí. Proto bychom chtěli využít této příležitosti a poděkovat všem našim zákazníkům, kteří si i přes tato magická čísla našli čas a cestu k nám na stánek.

Chillventa 2014 byla provšechny z nás skvělou příležitostí nejen k osobnímu setkání sezákazníky a prodiskutování aktuálních otázek, ale také k představenínejnovějších produktů, které naše společnost nabízí. Pokud budete mít jakékoli dotazy či připomínky ohledněproduktového portfolia, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení. Budeme velmi rádi, když se na nás obrátíte.

Doufáme, že jstesi celý veletrh užili a budeme se těšit na opětovné setkání.

Návštěva z Indie

19. 06. 2014
Rádi bychom Vás informovali, že v termínu 18-19. června jsme měli významnou návštěvu našeho majitele. Pan Punj přijel do Prahy se svojí rodinou a dalšími manažery z Lloyd Group.
Pan Punj byl spokojen s provozem v obou závodech i s tím jak jsme se vypořádali s loňskými povodněmi v areálu. Jsme rádi, že se indické delegaci u nás líbilo a budeme se těšit na další návštěvu.

LLOYD COILS EUROPE je nyní členem ASERCOM

02. 05. 2014
Rádi bychom Vás informovali, že LLOYD COILS EUROPE s.r.o. se stala členem ASERCOM - Asociace evropských výrobců chladicích komponentů. ASERCOM je platforma skládající se z předních výrobců pohybujících se na evropském trhu v oboru vytápění, větrání, klimatizací a chlazení (HVAC / R). Více informací můžete najít http://www.asercom.org/.

Mezinárodní veletrh Mostra 2014 - Miláno, Itálie

11. 03. 2014
Jako již tradičně společnost Lloyd Coils Europe účastnila mezinárodního veletrhu v Miláně - Mostra 2014.
Velký zájem byl projeven o speciální tepelné výměníky určené pro nestandardní aplikace, jako jsou kombinované tepelné výměníky používané k odvlhčování bazénů, nebo reverzibilní tepelné výměníky v tepelných čerpadlech.
Díky účasti našich zákazníků na veletrhu, jsme mohli novým zájemcům přímo na místě ukázat aplikaci našich produktů v jednotkách. Což bylo pro nás velkým přínosem, protože již po výstavě jsme obdrželi několik žádostí od našich návštěvníků na dodávku zařízení.

Děkujeme všem našim návštěvníkům za projevený zájem o naše produkty a těšíme se na další spolupráci.

"CLIMATE WORLD 2013" MOSKVA

28. 01. 2014
Ve dnech 11.-14.3.2013 se v Moskvě konala pravidelná výstava vzduchotechniky, klimatizace a chlazení CLIMATE WORLD 2013. Na ploše 24 000m2 se předvedlo více jak 400 firem z 28 zemí světa včetně Rakouska, Belgie, Běloruska, Německa, Indie, Jordánska, Kanady a Spojených států.
Ve dnech 11.-14.3.2013 se v Moskvě konala pravidelná výstava vzduchotechniky, klimatizace a chlazení CLIMATE WORLD 2013. Na ploše 24 000m2 se předvedlo více jak 400 firem z 28 zemí světa včetně Rakouska, Belgie, Běloruska, Německa, Indie, Jordánska, Kanady a Spojených států.

Pozornost návštěvníků našeho stánku poutaly v první řadě výměníky tepla určené pro HVAC systémy, větrání a klimatizaci. Zvláštní zájem byl o potrubní ohřívače široce užívané ve větracích systémech v Rusku. Řada byla představena s různými možnostmi připojení tepelných výměníků k vzduchotechnickým systémům. V závislosti na typu připojení si uživatel může vybrat z řady kolektorů a připojení.

Velký zájem byl projeven také o speciální tepelné výměníky určené pro nestandardní aplikace, jako jsou kombinované tepelné výměníky používané k odvlhčování bazénů, nebo reverzibilní tepelné výměníky v tepelných čerpadlech.
Detailní informaci o produktové řadě a výrobních kapacitách našeho závodu v Praze podávali po celou dobu obchodní zástupci Ondřej Čada, Alexandra Rylová v čele s Galinou Harokovou.

Díky účasti našich zákazníků na veletrhu, jsme mohli novým zájemcům přímo na místě ukázat aplikaci našich produktů v jednotkách. Což bylo pro nás velkým přínosem, protože již po výstavě jsme obdrželi několik žádostí od našich návštěvníků na dodávku zařízení.
Navzdory nepříznivému počasí, které tou dobou vládlo nad územím Moskvy, panovala na výstavišti vřelá a přívětivá atmosféra.


Děkujeme všem našim návštěvníkům za projevený zájem o naše produkty a těšíme se na další spolupráci.